تاریخ : چهارشنبه، 3 خرداد ماه، 1391
موضوع : دانلود کتابهای کودک-نوجوان

دانلود رایگان کتاب کودکانه سه برادر

دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران

قسمتی از متن کتاب:
 
یکی بود یکی نبود غیر از خدا کسی نبود. در زمانهای قدیم سه تا برادر بودند که از پدرشان فقط یک گاو برایشان مانده بود.اوایل فصل زمستان بنا بود ان گاو را به بازار ببرند و بفروشند.برادر بزرگتر گاو را به بازار برد .رفت و رفت تا به باغ وزیر رسید.وزیر طماع وقتی اورا دید گفت: ای پسر به کجا میروی؟دانلود رایگان کتاب کودکانه سه برادر دانلود رایگان کتاب کتاب کودکانه سه برادر سه برادر کتاب کودکانه دانلود کتابهای کودک-نوجوان

منبع این مقاله : :دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران
آدرس این مطلب : http://www.irebooks.com/151//کودکان/دانلود-رایگان-کتاب-کودکانه-سه-برادر/