تاریخ : دوشنبه، 12 تير ماه، 1391
موضوع : دانلود کتابهای هنری

دانلود رایگان کتاب نمایشنامه ذکریای رازی

قسمتی از متن کتاب:

 

گورستاني‌ تاريك‌. محمد زكرياي‌ رازي‌ كه‌ نابينا است‌، وارد مي‌شود. كيسه‌اي‌ تيره‌ و بلنددر آغوش‌ دارد كه‌ درونش‌ ساز است‌. پاهايش‌ را روي‌ زمين‌ مي‌كشد و از دستهايش‌ به‌گونه‌اي‌ كمك‌ مي‌گيرد كه‌ بتواند مسير را جهت‌يابي‌ كند. كورمال‌ كورمال‌، خود را به‌ سنگ‌قبر بزرگي‌ مي‌رساند و روي‌ آن‌ مي‌نشيند.رازي‌: چه‌ سكوتي‌ است‌، اينجا ... خدايا سببي‌ ساز كه‌دراين ظلمت شب از فتنة‌ عالم‌ درامان‌ بمانم‌وسازي بزنم.
صداي‌ قدمهايي‌ كه‌ با سنگيني‌ روي‌ زمين‌ كشيده‌ مي‌شود، به‌ گوش‌ مي‌رسد. رازي‌ بلندمي‌شود و متوجه‌ جهت‌ صدا مي‌شود.دانلود رایگان کتاب نمایشنامه ذکریای رازی دانلود رایگان کتاب کتاب نمایشنامه ذکریای رازی نمایشنامه ذکریای رازی ذکریای رازی بدالحی شماسی

منبع این مقاله : :دانلود کتاب دانلود رایگان کتاب کتابخانه امید ایران
آدرس این مطلب : http://www.irebooks.com/257//هنری/دانلود-رایگان-کتاب-نمایشنامه-ذکریای-رازی/