دانلود کتابهای جدید :  

آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی

دانلود رایگان کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی

دانلود رایگان کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی , کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی, یزدگرد آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی, آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی ,دکتر عباس احمدی ,دانلود کتاب , کتابخانه امید ایران
دانلود رایگان کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگونبخت ساسانی از شاهنامه فردوسی پس از مرگ خسرو پرویز، پادشاه نیرومند ساسانی، چند شاه هر یک به مدت کوتاهی بر ایران فرمان راندند. پادشاهی اردشیر شش ماه بود. پادشاهی فرائین پنجاه روز بود. پادشاهی پوران دخت شش ماه بود. پادشاهی آزرمین دخت چهار ماه بود

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد.

مسئولیت محتوای کتابها به عهده نگارنده بوده و  کتابخانه امید ایران هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد.