دانلود کتابهای جدید : 

دانلودرایگان کتاب رمان خاکستر عشق

دانلود رمان خاکستر عشق

دانلود رایگان کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلودرایگان کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلود رمان خاکستر عشق ,کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلود کتاب رمان خاکستر عشق ,کتاب دانلودی , رمان خاکستر عشق ,داستان,,کتاب,رمان عاشقانه,کتاب رمان خاکستر عشق ,رمان ایرانی,زهره زارع,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

توضیحات کتاب :

دانلود رمان خاکستر عشق کتاب رمان خاکستر عشق به قلم زهره زارع داستان دختری است به نام ترنم که دانشجوی رشته‌ی پزشکی است و به همکلاسی خود علاقه دارد و پدرش مخالف این ازدواج است. پدر ترنم می‌خواهد  او را به اجبار به عقد مردی دیگر در بیاورد…در قسمتی از رمان خاکستر عشق می‌خوانید:از وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎم رﻓﺘﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪم ﻣﺎدرﻣﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﭘﺪر ﺟﺪا ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دوﺷﻮن ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻢ وﻟﯽ ﮐﺎش ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر داﺷﺘﻢ…ﮐﺎش ﻣﻨﻢ ﻣﺚ ﺧﯿﻠﯿﺎی دﯾﮕﻪ ﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻨﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدم… ﺑﺎﺑﺎم ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﺸﻮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ زد و ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮاد آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﻮ دور از ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺑﺎﺷﻪ.ﻣﺎدرم ﻣﻨﻮ آدم ﻣﻐﺮوری ﻣﺚ ﺧﻮدش ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده واﺳﻪ ی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﺗﻮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رﺷﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺪر ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺠﺮﺑﯽ دادم و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ دارم ﻣﯿﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺮم ﮔﺮﻣﻪ اوﺿﺎم ﺑﻬﺘﺮه وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ!!!!

دانلود رایگان کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلودرایگان کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلود رمان خاکستر عشق ,کتاب رمان خاکستر عشق ,دانلود کتاب رمان خاکستر عشق ,کتاب دانلودی , رمان خاکستر عشق ,داستان,,کتاب,رمان عاشقانه,کتاب رمان خاکستر عشق ,رمان ایرانی,زهره زارع,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود, ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلودکتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد