دانلود کتابهای جدید : 

دانلود رایگان کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان)

دانلود کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان)

دانلود کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), دانلود رایگان کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), دانلود داستان سفر در غبار ,دانلود داستان سفر در غبار ,دانلود رایگان کتاب داستان, دانلود کتاب , داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), (مجموعه داستان), اسماعیل زرعی, کتابخانه الکترونیکی, کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF  , کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود , کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Ebook

توضیحات کتاب :

از خودش پرسید: تا کی جستجو؟… پس کی به مقصدمیرسد؟… چرا از طراوت و قشنگی خودش غافل است که غبارِ این راه
مسخش خواهد کرد؟چند قدم شتابان دنبالش دوید و دهان باز کرد فریاد بزند: از آنراه نرو. از آن راه نرو!اما خیلی زود فهمید صدایش هرگز به او نخواهد رسید. پس آرزوکرد نگاهِ جوان شادمان شود. و داخلِ خیابانهای شهر شد تا برای مدتیدر غوغای آن گم شود. بعد، خودش را دید سرشار از لذتِ گردش که بانگاهی کاوشگر همهی زوایا را میکاود.دقایقی پشتِ ویترینِ مغازهها ماند و تابلوها را نگاه کرد و فریاد دستفروشها را شنید و محو سیاحتِ آن همه جنب و جوش شد؛ طوریکه خیال کرد تسلیمِ امواجی شده است که او را به سمتِ ساحلِ بی نظیرِجزیرهای رویایی میکشاند؛ ولی وقتی دخترِ زیبا آمد، با موهای افشان وصورتِ گلگون، قدمهای منظم و اندامِ موزون دخترک او را به سمتِ خودکشید، بخصوص اشاره ی چشمهایش.

دانلود کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), دانلود رایگان کتاب داستان سفر در غبار (مجموعه داستان),  داستان سفر در غبار (مجموعه داستان), دانلود داستان سفر در غبار ,دانلود داستان سفر در غبار ,دانلود رایگان کتاب داستان, دانلود کتاب  , داستان سفر در غبار (مجموعه داستان),  (مجموعه داستان), اسماعیل زرعی, کتابخانه الکترونیکی, کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF  , کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود ,  کتاب  رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Ebook

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد