دانلود کتابهای جدید : 

دانلود کتاب  موبایل دیوان اوحدالین انوری  اندرویدی (اندروید)

دانلود کتاب اندروید دیوان اوحدالین انوری

دانلود کتاب اندرویدی دیوان اوحدالین انوری  ,دانلود رایگان کتاب دیوان اوحدالین انوری  (اندروید),کتاب   دیوان اوحدالین انوری  (اندروید) , دیوان اوحدالین انوری  اندرویدی (اندروید) ,دانلود کتاب اندرویدی دیوان اوحدالین انوری ,دانلود کتاب اندرویدی دیوان اوحدالین انوری ,دانلود  اندرویدی,دانلود کتاب  موبایل دیوان اوحدالین انوری  اندرویدی (اندروید), دانلود کتاب اندرویدی دیوان اوحدالین انوری اندرویدی, دانلود کتاب موبایل دیوان اوحدالین انوریاندروید,کتاب شعر,محمد انوری,کتابخانه الکترونیکی, کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF , کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود , کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Ebook

توضیحات کتاب :

دانلود کتاب اندروید دیوان اوحدالین انوری ای خصم تو پست و قدر والا****وی عقل تو پیر و بخت برنا
ای کرده به خدمت همایونت****هفت اختر و نه فلک تولا
ای پار گشاده بند امسال****و امروز بدیده نقش فردا
هم دست تو دستگاه روزی****هم پای تو پایگاه بالا
رای تو که کسوت کواکب****بر چرخ کنند ازو مطرا
ملک چو بنات را کشیدست****در سلک نظام چون ثریا
آنی که گر آسمان کند دست****با کین تو در کمر چو اعدا
بگشاید روز انتقامت****بند کمر از میان جوزا
من بنده به عادتی که رفتست****رفتم به در سرای والا
گفتند که تو خبر نداری****کان کوه وقار شد به صحرا
ای ذره به باغ رفت خورشید****وی قطره به کوشک رفت دریا
اینک به درم نشسته حیران****با رشک نهان و اشک پیدا
برخوانم راحلون اگر نیست****امید به مرحبا و اهلا

دانلود کتاب اندرویدی  دیوان اوحدالین انوری  ,دانلود رایگان کتاب  دیوان اوحدالین انوری  (اندروید),کتاب   دیوان اوحدالین انوری  (اندروید) ,  دیوان اوحدالین انوری  اندرویدی (اندروید) ,دانلود کتاب اندرویدی  دیوان اوحدالین انوری ,دانلود کتاب اندرویدی  دیوان اوحدالین انوری ,دانلود  اندرویدی,دانلود کتاب  موبایل  دیوان اوحدالین انوری  اندرویدی (اندروید), دانلود کتاب اندرویدی  دیوان اوحدالین انوری اندرویدی, دانلود کتاب موبایل  دیوان اوحدالین انوریاندروید,کتاب شعر,محمد انوری,کتابخانه الکترونیکی, کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF , کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود , کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Ebook

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد