توجه : به دلیل احترام به حقوق مولفین و مصنفین و بر اساس تصمیم و تاکید مدیریت سایت ، کتابهایی که دارای حق مولف یا مصنف می باشند صرفا" در سایت معرفی می گردند و از قرار دادن لینک دانلود این کتابها معذوریم.

دانلود کتاب کامیلا و آدم های متفاوت

دانلود کتاب کامیلا و آدم های متفاوت

دانلود رایگان کتاب کامیلا و آدم های متفاوت  ,دانلودرایگان کتاب کامیلا و آدم های متفاوت,دانلود کتاب کامیلا و آدم های متفاوت  , کتاب کامیلا و آدم های متفاوت, کامیلا و آدم های متفاوت ,کامیلا و آدم های متفاوت ,رمان ایرانی,داستان کودکانه,داستان و رمان,کتاب داستان,کتاب کامیلا و آدم های متفاوت ,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب , ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF  کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF ,کتاب دانلود  کتاب  رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download, Download Eboo
دانلود کتاب کامیلا و آدم های متفاوت کتابچـه ای کـه هم اکنـون در دسـت داریـد از سـوی خواننـدگان خـود مـورد اسـتقبال کم نظیـری قـرار گرفـت.نســخه اصلــی کتــاب حــاضر بــه زبــان لهســتانی منتــشر و بــه فاصلــه اندکــی بــه زبانهــای اســپرانتو، انگلیســی، فرانسـه و آلمانـی ترجمـه شـد. بـه زودی نسـخه پرتغالـی آن هـم انتشـار خواهـد یافـت و البتـه ترجمه هـای دیگـری از آن نیـز در راه اسـت.

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد.

مسئولیت محتوای کتابها به عهده نگارنده بوده و  کتابخانه امید ایران هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی پذیرد.