دانلود کتابهای جدید : 

عباس ولی

دانلود کتاب ایران پیش از سرمایه داری

دانلود رایگان کتاب ایران پیش از سرمایه داری ,دانلودرایگان وقتی که من بچه بودم ,دانلودکتاب ایران پیش از سرمایه داری , کتاب ایران پیش از سرمایه داری , کتاب ایران پیش از سرمایه داری , کتاب ایران پیش از سرمایه داری  ,عباس ولی,رمان, کتاب,داستان,کتاب ایران پیش از سرمایه داری  ,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download,

توضیحات کتاب :

دانلود کتاب ایران پیش از سرمایه داری تحقیق حاضر در حوزه 'تاریخ نظری 'با دو هدف صورت گرفته است 'بررسی ساختار مفهومی گفتمان تاریخی مدرن درباره ایران پیش از سرمایه‌داری 'و دوم, 'تاسیس یک چارچوب نظری جانشین برای مفهوم‌یابی مناسبات اجتماعی, ساختارهای اقتصادی و نهادهای سیاسی که در پیگیری آن از مستندات تاریخی استفاده شده است .'نویسنده دیدگاه‌های نظری مطرح درباره خصلت‌های ساختار اقتصادی, مناسبات اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران پیش از دوران جدید را بررسی و با نگاهی انتقادی تحلیل کرده است .در این زمینه نظریه 'مارکس 'درباره جوامع آسیایی و تاریخ, و مواضع 'آلتوسری 'در این خصوص, همچنین دیدگاه‌های افرادی چون 'پتروشفسکی', 'لمبتون', 'اشرف', 'نعمان', 'وتیفوگل', 'ماکس وبر', 'همایون کاتوزیان', 'پری اندرسون', 'هیندس 'و 'هرست 'نقد و تحلیل شده‌اند .کتاب از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول که نگاهی است به تاریخ‌نگاری ایران پیشا سرمایه‌داری و عمدتا به تحلیل دیدگاه‌های مارکسیستی در این زمینه مربوط می‌شود دارای این مباحث است۱ :ـ مارکسیسم و تاریخ‌نگاری ایران پیشا سرمایه‌داری, ۲ـ مفهوم شیوه تولید آسیایی و تعاریف ایران پیشا سرمایه‌داری به عنوان جامعه‌ای آسیایی, ۳ـ مفهوم شیوه تولید فئودالی و تعاریف ایران پیشا سرمایه‌داری به عنوان جامعه فئودالی .بخش دوم با ارزیابی انتقادی مفهوم سیاسی 'بهره فئودالی در گفتمان مارکسیستی و تبیین رسمی آن در تئوری مارکسیستی معاصر 'آغاز می‌شود و علل عدم انسجام و پیامدهای تئوریک سرمایه‌داری تولید در 'سرمایه 'چون نقطه ارجاع و نیز همچون مبنایی برای ساختمان مفهوم اقتصادی بهره فئودالی به کار می‌رود

دانلود رایگان کتاب   ایران پیش از سرمایه داری ,دانلودرایگان وقتی که من بچه بودم ,دانلودکتاب   ایران پیش از سرمایه داری , کتاب   ایران پیش از سرمایه داری , کتاب   ایران پیش از سرمایه داری , کتاب   ایران پیش از سرمایه داری   ,عباس ولی,رمان, کتاب,داستان,کتاب   ایران پیش از سرمایه داری   ,کتابخانه الکترونیکی,کتابخانه مجازی,سایت کتاب,کتابخانه امید ایران ,کتابخانه امید ایران ,دانلود ,دانلود رایگان,دانلود کتاب, دانلود ,کتابخانه امیدایران ,کتابخانه امید ایران, دانلود رایگان, امید ایران, دانلود رایگان کتاب ,دانلود کتاب, دانلود کتاب رایگان , دانلود کتاب پی دی اف , دانلود کتاب PDF کتابخانه الکترونیکی, کتابPDF کتاب دانلود کتاب رایگان,دانلودکتاب ,دانلودرایگان کتاب , دانلودکتاب پی دی اف,کتاب,Ebook For Free Download, Ebook,Ebook Download,

 کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کتابخانه الکترونیکی امید ایران بوده و کپی برداری از مطالب آن، تنها با ذکر منبع و درج لینک وب سایت مجاز می باشد